Stezkami bojů
1950

Stezkami bojů - 1950

1949-50 Od 20. dubna 1950, kdy byla skupina založena, zbývaly do konce školního roku zhruba dva měsíce. (Mezi první pionýry patřili Marie Bašná, Josef Piták, Jiří Vaněk, Jiří Geriš, sestry Míla a Jana Loosovy, Karel Kolář a další). Nebylo vedoucích. Oddíly v 1. - 4. třídě (bývalé střední školy) vedli třídní učitelé. Také nebylo zkušeností. Konaly se hlavně schůzky, které se zaměřovaly hlavně na pomoc škole. Byla probírána pionýrská symbolika a pionýrská organisace. 27. června, tj. v předvečer posledního dne školního roku byl uspořádán velký táborový oheň ve Smolenském údolí. Program byl vyplněn tanci, recitacemi a zpěvy. Několik pionýrů dostalo TOZ (odznak zdatnosti, dnes BPPOV). Táborák měl náborový ráz. Pionýři chtěli ukázat, že se nevzdávají toho, co bylo tak lákavé v tehdejším Junáku, že však chtějí pracovat v pokrokovém duchu. Na konci školního roku podniklo přes dvacet našich pionýrů putovní tábor po Martinských holích a Malé Fatře. Zorganizoval jej František Továrek. Praktické zkušenosti (z táboření) měl z dřívějších let své činnosti s mládeží. Jak takový tábor odlišit od bývalých junáckých se připravil studiem časopisů a literatury. Tento tábor byl vůbec prvním pionýrským putovním táborem svého druhu v ČSR. Tábor se jmenoval Stezkami bojů a konal se ve dnech 19. - 24. června. Kromě Františka Továrka jej vedli Jaroslav Valenta a Jan Pazdírek, dělníci z Jevíčka. Pochodová osa byla tato: Rajecké Teplice (Kunerad 1. noc), Velká Lúka, Minčol (2. noc), Polom, Strečno, Starý hrad, (3. noc), sedlo pod Suchým vrchem, Malý Kriváň, Magurka (4. noc), opět na Velký Fatranský Kriváň, chata pod Chlebom, Mojžíšovy prameny, Šutovský vodopád, Kralovany (5. noc). Cíl: Poznat kraj, proslavený boji za II. světové války a krátce po ní: Minčol, Polom, boje čsl. armády sboru generála Svobody (viz. Knihu Košutová: Voják vypravuje), Strečno – boje za povstání (francouzští partyzáni), Suchý vrch a Kriváň – banderovci (viz. film Akce B – je to též kniha). V knížce Pochodem v chod je z tohoto tábora povídka Chléb. Tímto táborem byla založena turistická tradici skupiny. Mnoho jeho účastníků se zúčastnilo ještě i táborů dalších (J. Zezula, K. Mackerle, P. Skyba, J. Hublík aj.) a stali se z nich i dobří vedoucí oddílů.
19.03.2021

Ve 2021 nově.

Po mnoha peripetiích, se za výrazné pomoci lidí z ústředí Pionýra, podařilo...

07.01.2019

Předání PS Jevíčko

V polovině prosince minulého roku proběhlo za účasti vedení organizace Pionýr...